Kullanım Koşulları

VALERM Mühendislik Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi VALERM Mühendislik Makine Otomasyon Yazılım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi VALERM Mühendislik’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi VALERM Mühendislik’a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. VALERM Mühendislik, sözleşme şartları da dâhil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. VALERM Mühendislik’un, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3. VALERM Mühendislik web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, belli bir amaca uygunluğu ve VALERM Mühendislik’un Web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4. VALERM Mühendislik web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, VALERM Mühendislik web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

5. Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı: VALERM Mühendislik, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

6. Web Sayfalarına Link Verilmesi: Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, VALERM Mühendislik link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Link verilen sayfalar, VALERM Mühendislik dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı VALERM Mühendislik’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun belirlediği koşul ve şartlarla gerçekleşir. VALERM Mühendislik bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. VALERM Mühendislik bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, VALERM Mühendislik’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

7. Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı: VALERM Mühendislik Web Sitesi’nin sahibi VALERM Mühendislik Makine Otomasyon Yazılım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu VALERM Mühendislik’in ya da VALERM Mühendislik’un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. VALERM Mühendislik’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması ve basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması: VALERM Mühendislik, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. VALERM Mühendislik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile VALERM Mühendislik’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.