ERP & MRP Yazılımı

ERP (Enterprise Resource Planning) kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleridir. ERP yazılımları bir çok temel modül ve o modüllere ait ek modüllerden oluşur.Bu temel modüller, satış, muhasebe, finans, üretim, stok, insan kaynakları, satın alma, kalite kontrol, teknik servis, bakım onarım gibi temel modülleri içermektedir.

yazılım

Çoğu ERP yazılımı, sektörlere özel olarak bu temel modülleri özelleştirir ve sektörel ERP çözümleri haline getirir.Gerçekte komple bir ERP sisteminden bahsetmek çok zordur. ERP sistemlerini satın alarak, bünyelerinde uygulamak isteyen büyük işletmelerin özel ihtiyaçları vardır ve bazı özel ihtiyaçlar şu an hiçbir ERP sistemi üreticisi tarafından karşılanamamaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir kişiselleştirme işlemi oluşturma ve değişik üreticilerden farklı modüller satın almanın yanı sıra, işletme bu modüller üzerinde tekrar mühendislik çalışması yapmalıdır. Günümüzde ideal olarak, üretim alanında faaliyet gösteren bir işletme, alanıyla ilgili tüm konularda aynı ERP sistemini kullanmaktadır.
Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir;

Üretim:
Mühendislik işlemleri
Malzeme listeleme işlemleri
Çizelgeleme
Kapasite analizi
İş Emri yönetimi
Kalite Kontrol
Maliyet yönetimi
Üretim işlemleri
Üretim projeleri
Üretim akışları

Tedarik Zinciri Yönetimi:
Envanter yönetimi
Sipariş girişi
Satınalma
Ürün yapılan dırması
Tedarik zinciri planlaması
Tedarikçi çizelgeleri

Mali Yönetim:
Genel hesap defteri
Nakit yönetimi
Nakit çıkışları
Nakit girişleri
Durağan varlıklar

Proje Yönetimi:
Maliyet hesaplama
Listeleme işlemleri
Süre ve harcama analizleri
Faaliyet yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi:
İnsan kaynakları
Maaş bordroları
İşletme içi eğitim
Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı
Faydalar

Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Satış ve pazarlama
Komisyonlar
Hizmetler
Müşteri sözleşmeleri
Yardım hattı desteği


Başarıyla tamamlanan bir ERP projesinin işletmelere sağladığı somut kazanımlar şöyle sıralanıyor:
Daha Düşük Maliyet
CANIAS ERP ile süreçlerinize özgü geliştirmeler yapabilen bir çözüm ortağıyla çalıştığınızda, işinize entegre edeceğiniz yazılım ve uygulamalar sayesinde müşteri beklentilerini öngörebilir, stok bilgilerine çok daha hızlı ve kapsamlı biçimde ulaşabilirsiniz. ERP yazılımının işletmenize kazandıracağı stok üzerinde daha çabuk aksiyon alma becerisi sayesinde daha az stok ile çalışır, maliyetlerinizi kayda değer oranda düşürürsünüz.
Daha Yüksek Müşteri Memnuniyeti
ERP ile iş süreçleriniz insana bağlı pek çok hatadan ayıklanır. Yanlış kesilen faturalar, hatalı teslimatlar, üretimde ortaya çıkan aksaklıklar iyi bir ERP projesiyle ortadan kaldırılır. Üretim hattından müşterinin adıyla çıkan ürünler sayesinde hataya yer kalmaz. Böylelikle müşterilerinizin ihtiyaçlarına çok daha hızlı ve etkili biçimde yanıt verir, müşteri memnuniyetini ve marka değerini artırırsınız.
Daha Hızlı Raporlar
Firmalar için rapor oluşturmak, bir çalışanın belki de bir hafta boyunca Excel dokümanları arasında kaybolması demektir. Oysa tüm iş süreçlerinin ERP ile dijitalleştirilmesi sonucunda, merkezi bir veri tabanında raporlamaya hazır bekleyen veri üzerinden tek bir tıkla, saniyeler mertebesinde rapor almak mümkün hale gelir. Bu sayede hem çalışanlar hem de yöneticiler rapor hazırlamaya değil, şirketi büyütecek ve satışları artıracak iş fikirleri geliştirmeye yönelebilir.
Daha Fazla Üretkenlik
ERP yazılımları verimliliğin yanı sıra, her bir çalışanın şirkete kattığı değeri de artıracak fonksiyonlarla üretkenliğe destek olur. Özellikle büyüme aşamasında farklı departmanlar oluşturan firmalar, şirket hedeflerinin her zaman tüm çalışanları motive edecek şekilde şeffaf ve anlaşılır şekilde sunulmasını ERP uygulamalarıyla sağlayabilirler. ERP yetkinliği kazanan çalışanların şirkete bağlılığı ve üretkenliği artış gösterir.
Daha Etkili Yönetim
Hızlı raporlar ve daha verimli İK süreçleri; yönetim kademesinin de daha etkili ve anlık kararlar alabilmesinin önünü açar. Örneğin aile şirketlerinde ikinci neslin devralma sürecinin bir ERP projesiyle gerçekleştirilmesi; hem mevcut hem de yeni yöneticilerin tüm süreçleri dijital bir perspektiften görmesine ve sahip oldukları veriyi anlamlı bilgi olarak kullanabilmelerine imkân tanır.